CARGANDO A INFORMACIÓN
CARGANDO LA INFORMACIÓN
LOADING THE INFO

Capela de Santiago de Mouruás

Na capela de Santiago de Mouruás de estilo barroco, celébrase o 25 de xullo a festa na honra de Santiago Apóstolo. En tempos celebrouse tamén a batalla de Mouros e Cristiáns.


Sabías que en Mouruás, nas Penas dos Castro, no ano 1967, a destrución dun enorme rochedo puxo ó descuberto unha espada de hai 3000 anos que estaba metida na rocha e que a día de hoxe se conserva no Museo Arqueolóxico de Ourense?

Escoitar o texto