CARGANDO A INFORMACIÓN
CARGANDO LA INFORMACIÓN
LOADING THE INFO

Capela de San Antonio de Domecelle

Pequena construción dedicada a San Antonio. Esta capela presenta un pórtico de entrada cuberto sobre alicerces e unha espadana. Destaca nun dos laterais un Peto de ánimas, policromado e incrustado no muro.


Sabías que estás dentro da que foi declarada como a primeira Paisaxe Natural Protexida de Galicia (Ruta da Fraga) debido á suma dos valores culturais e naturais que posúe e que polo medio dela, do seu antiquísimo bosque, corre un dos ríos mais senlleiros de Galicia?

Escoitar o texto